Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Hvis den typiske forskertypen er en aldrende mann som vimser verdensfjernt rundt i sitt eget univers, er det lite annet enn den rufsete sveisen som avslører at Marianne forsker. Hun er ung, lovende og opptatt av sladder.
Etter seks års ved Det teologiske fakultet gikk Steinar ut på arbeidsmarkedet. Da skjønte han at kompetansen også kunne brukes andre steder enn i kirken. Medierågivnigsbyrået Synergi Rf. tilbød ham jobb.