Programmet tar ikke opp nye studenter

Steinar Ims - medierådgiver med kristendomsstudier

Etter seks års ved Det teologiske fakultet gikk Steinar ut på arbeidsmarkedet. Da skjønte han at kompetansen også kunne brukes andre steder enn i kirken. Medierågivnigsbyrået Synergi Rf. tilbød ham jobb.

Steinar er utdannet ved Det teologiske fakultet. Han jobber nå som medierådgiver i Synergi Rf (reklameformidling). Steinar er hyret til å drive kompetanseheving i bedriften og han har medansvar for omstrukturering av bedriften. Han har et faglig ansvar for å kartlegge og legge til rette for kompetanseheving blant de ansatte. Steinar har med andre ord ikke blitt prest. Han valgte likevel TF fremfor BI eller andre markedsføringshøgskoler som klarere sikter mot det private næringsliv.

”Når jeg har valgt å prøve meg i det private næringsliv, er det fordi jeg alltid har hatt lyst til å utfordre de skottene som ligger mellom det offentlige og det private. Det ble teologi for meg i studietiden fordi jeg synes at det var et interessant fag, og fordi TF gav meg muligheten til å jobbe tverrfaglig og utradisjonelt. Jeg har også vært på studieopphold i Sør-Afrika og Hellas.”

”Teologien er så enormt omfattende. Den gir innsikt i mange fagfelt, og den forsøker seg på en helhetsforståelse i sin tolkning av virkeligheten. Dette helhetsperspektivet gjør at jeg som teolog er blitt mer på vakt i forhold til det som kalles 'eksakt vitenskap'. Jeg vil hevde at teologien er en langt mer eksakt vitenskap enn for eksempel økonomi og lignende fagområder nettopp på grunn av sin tolkning av helheten.”

(Steinar studerte på TF før kvalitetsreformen, før studieprogrammenes og masternes tid; han var med andre ord ikke master-student.)

Publisert 6. juni 2012 10:00