Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Programmet er på 120 studiepoeng (to år), hvor masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng. De resterende 60 studiepoengene består av tre obligatoriske emner og tre valgemner. Det vil variere fra semester til semester hvilke valgemner som tilbys. Studiet ble revidert våren 2008 og fikk ny struktur. Denne strukturen er gjeldene for studenter fra høsten 2008. Studenter tatt opp til programmet tidligere, kan følge den gamle strukturen.

Obligatoriske emner:

KRIS4104 - New Testament Theology kan erstattes av:

4. semester KRIS4302 – Masteroppgave kristendomsstudier (nedlagt) Termin 3
3. semester Valgemne KRIS4302 – Masteroppgave kristendomsstudier (nedlagt) Termin 2
2. semester Valgemne KRIS4104 – New Testament Theology KRIS4302 – Masteroppgave kristendomsstudier (nedlagt) Termin 1
1. semester valgemne KRIS4102 – Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster RESA4102 – Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Godkjente valgemner

De fleste emner på masternivå som tilbys ved fakultetet, er godkjente som valgemner. Enkelte av emnene kan ha forkunnskapskrav. Her finner du en oversikt over alle masteremner ved TF.

Emner ved andre fakulteter kan etter søknad brukes som valgemne. Dette må godkjennes på forhånd. Søknad kan sendes til fakultetet.

Masteroppgaven

KRIS4302 – Masteroppgave kristendomsstudier (nedlagt) er normert til 60 studiepoeng. Omfanget skal normalt være på 80 - 100 sider. Oppgaven skal gi studentene anledning til å fordype seg etter eget valg innenfor ett eller flere av kristendomsfagets områder. Studentene velger selv tema for oppgaven, i samråd med faglærer. Oppgaven skal også utvikle studentenes evner til å arbeide metodisk stringent gjennom et større arbeid og foreta selvstendige vurderinger på faglig grunnlag. Det gis individuell veiledning i tilknytning til oppgaven. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven skal studenten delta i to framleggsseminar.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kristendomsstudier

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. juli 2015 10:37