Programmet tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen foregår primært i form av forelesninger og gruppeundervisning. E-læringsplattformen Fronter brukes på alle emner.

Obligatorisk undervisning

Alle emner vil ha arbeidskrav som må gjenomføres for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene kan være i form av obligatorisk fremmøte i undervisningen, fremlegg i gruppeundervisning og ulike skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk

Hovedsaklig norsk, engelsk på enkelte emner.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene vil variere fra emne til emne i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juni 2012 10:09