Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Fakultetets studieavtaler

Det blir lagt til rette for utenlandsopphold i tilknytning til valgemnene eller arbeidet med masteroppgaven. Fakultetet har bilaterale avtaler og samarbeidsavtaler innen NORDPLUS og ERASMUS. Dette gir mulighet for studieopphold i Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland, England, Østerrike, Ungarn, Sør-Afrika, Hong Kong, India, Brasil, Costa Rica og Canada.

Gjennom et utvekslingsopphold via én av disse avtalene kan du ta deler av studiet i utlandet. Et slikt opphold gir viktige faglige inntrykk og minner for livet.

Utenlandsoppholdet bør vare minst 3 mnd. og kan knyttes enten til et spesielt fordypningsemne eller til den eksterne institusjonens faglige profil. Et studieopphold i utlandet bør planlegges i god tid i forveien. Begynn gjerne et år før du har tenkt å reise ut.

Du kan også legge opp et utenlandsopphold på egenhånd (utenom de utvekslingsavtaler som finnes.) Dette krever mye av deg som student, for du må selv sørge for alt det praktisk.

Se forøvrig TFs sider om delstudier i utlandet og oversikten over TFs utvekslingsavtaler

Norske studier i utlandet

Norske universitetssentre i utlandet, som Det norske institutt i Roma , Det norske institutt i Athen og Det norske universitetssenter i St. Petersburg tilbyr ofte emner på masternivå eller muligheter for utenlandsopphold for masterstudenter.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. apr. 2014 14:19