Endringer i programstruktur - Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Som et resultat av omfattende endringer i emnetilbudet fra bachelorprogrammet i psykologi og varslede fremtidige endringer i emnetilbudet fra bachelorprogrammet i sosiologi, har det vært nødvendig å tilpasse studieløpene for samtlige fordypninger i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. For å imøtekomme tidligere tilbakemeldinger fra studenter, har vi også benyttet anledningen til å endre på plasseringen av enkelte emner i studieløpene for å kunne sikre bedre faglig progresjon.

NB! Det er viktig at du er oppmerksom på de endringene som gjelder for ditt kull. Du ser endringene på nettsidene for oppbyggingen og gjennomføringen av de ulike fordypningene. Vær også oppmerksom på at de nye studieløpene for kull 2018 og senere vises øverst på nettsidene. Skroll ned for å se oppbyggingen som gjelder for ditt kull («Oppbygging for deg som begynte i 20XX»).

 

Oppsummering av endringer

Tabellen under gir en kort beskrivelse av de viktigste endringene. Se de nye studieløpstabellene ved lenkene under.

Studieløp

Endringer gjelder for

Beskrivelse

Medievitenskap

Kull 2018 og senere

 • SOSANT1300 erstattes med SOSANT1000.
 • Omrokering av eksisterende emner i studieløpet for å sikre god faglig progresjon og at alle Kulkom-studenter avlegger de samme emnene i første og andre semester.
Psykologi Kull 2015 og 2016 Mer informasjon

Psykologi

Kull 2017

 • PSY1000 erstattes av PSY1100 og PSY1300.
 • PSY2013 erstattes av SVMET1010.
 • Et fritt emne legges til i 5. semester, noe som fremmer muligheten for utveksling.
 • Omrokering av enkelte emner i studieløpet.
 • Mer informasjon

Psykologi

Kull 2018 og senere

 • SOSANT1300 erstattes med SOSANT1000.
 • Omrokering av eksisterende emner i studieløpet for å sikre god faglig progresjon og at alle Kulkom-studenter avlegger de samme emnene i første og andre semester.

Sosialantropologi

Kull 2018 og senere

 • Økt fleksibilitet i studieløpet. Studenter kan nå velge mellom SOSANT1400 eller SOSANT1200. Ett av disse to emnene må avlegges.
 • Omrokering av eksisterende emner i studieløpet for å sikre god faglig progresjon og at alle Kulkom-studenter avlegger de samme emnene i første og andre semester.

Sosiologi

Kull 2018 og senere

 • SOSANT1300 erstattes av SOSANT1000.
 • Omrokering av eksisterende emner i studieløpet for å sikre god faglig progresjon og at alle Kulkom-studenter avlegger de samme emnene i første og andre semester.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med SV-info!

Publisert 26. mars 2018 13:39 - Sist endret 17. apr. 2018 11:22