Vårens metodelunsjer - for studenter som tar kvantitativ metode

Vårens datoer:

 • Tirsdag 23.01.2018, 09:00-10:00 – Lyn-introduksjon til Stata
 • Tirsdag 06.02.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 13.02.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 27.02.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 20.03.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 03.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 10.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 17.04.2018, 09:00-10:00 – Tabeller og figurer
 • Tirsdag 24.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 08.05.2018, 09:00-10:00

 

STED: PC-stua i kjelleren på Harriet Holters hus (HHH-PC035).

 

HVA ER METODELUNSJ?

Sliter du med omkodinger? Er datasettet ditt i et pussig format? Er det vanskelig å finne kommandoene du trenger? På metodelunsj kan du få hjelp!

Metodelunsj er et lavterskel drop-in-tilbud til MA- og BA-studenter som gjør kvantitative analyser i sine oppgaver. Vi møtes på PC-laben der du vil få hjelp etter beste evne.

Vi svarer på alle metoderelaterte spørsmål, men har fokus på det tekniske/praktiske.

I de fleste av metodelunsjene vil én eller flere ansatte gi individuell hjelp til de som møter opp. Dette semesteret har vi også dedikert to metodelunsjer til felles gjennomgang:

 

 • LYN-INTRODUKSJON TIL STATA

Ønsker du å skrive en kvantitativ oppgave, men trenger å friske opp Stata-kunnskapen?

Tirsdag 23. januar kl. 09.00 er du velkommen til en lyn-introduksjon til Stata. Introen tar for seg de ulike vinduene i Stata og noen sentrale kommandoer (f.eks. generate, recode, replace, drop/keep, summarize, codebook, tabulate, histogram).

 

 • TABELLER OG FIGURER FRA STATA TIL WORD

Tirsdag 17. april tar vi for oss noen kommandoer som er nyttige når du ønsker å lage deskriptiv statistikk, tabeller og figurer, samt kommandoer for eksport fra Stata til Word (f.eks. esttab, coefplot, marginsplot).

 

Merk at det vil være to ansatte til stede på metodelunsjen de gangene vi har felles gjennomgang. Det betyr at du kan møte opp for å få individuell hjelp selv om det foregår undervisning på tavla.

Send gjerne en mail til s.t.borgen@sosgeo.uio.no dersom du har innspill til temaer som er egnet for felles gjennomgang.

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen,

Metodelunsjens kantineansatte

Publisert 16. feb. 2018 09:35 - Sist endret 16. feb. 2018 09:35