Markedssjef

Johannes er nordisk markedssjef i Power.

Bildet kan inneholde: Eyewear, Hår, Briller, Ansikt, Hake.

Foto: Power International AS

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Min nåværende jobb fikk jeg etter å ha jobbet i andre stillinger i det samme firmaet. Jeg begynte i Power etter studiene og fikk da jobben på grunn av relevant utdannelse og erfaring fra frivillig arbeid.

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg fikk min nåværende stilling fordi jeg hadde vist min kompetanse og personlige egenskaper i andre stillinger i bedriften.

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som nordisk markedssjef har jeg ansvaret for planlegging og gjennomføring av nordiske markedsaktiviteter og sikre at merkevaren vår utvikles og brukes konsekvent i alle kanaler i alle land.

Jeg leder et team som planlegger, produserer og koordinerer aktiviteter på kryss av landegrensene, og jeg jobber også med reklamebyrået vårt i utvikling av nye taktiske og merkevarebyggende aktiviteter. For å sikre sømløs planlegging, produksjon og engasjerte uttak i våre nordiske markeder består også jobben av å «selge inn» idéene hos kjedekontorer og sikre forankring i ledelsen – i tillegg til å sikre at alle relevante avdelinger er informert og jobber i samme retning.

4. Hva jobber du med akkurat nå? 

I skrivende stund har vi nettopp startet vår sommerkampanje, og er i gang med å planlegge høstens aktiviteter og produksjoner. Selv om vi er nå i juni måned, er vi også i gang med produksjoner for årets julesesong.

Jeg jobber også med kommunikasjonsstrategier for nye konsepter, i tillegg til utvikling av eksklusive merkevarer.

5. Hvordan bruker du utdanningen fra bachelor i kultur og kommunikasjon i jobben din?

Mange fortalte oss i studietiden at utdanningen vil gi oss flere «briller» å se verden gjennom. I ettertid har jeg forstått hva det faktisk innebærer, og hvor verdifullt det er i arbeidslivet – spesielt i en jobb som dreier seg om markedskommunikasjon.

De ulike «brillene» gir meg mulighet til å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, og begrunne strategiske valg i viten og ikke personlig smak og magefølelse. Min fordypning var i psykologi, og er veldig relevant bl.a. i forståelsen av kundeatferd.

Når jeg skal selge inn og forankre idéer i ulike deler av den nordiske organisasjonen, har det også vært verdifullt å kjenne til teorier om organisasjonskulturer. Det er morsomt å ta på «antropologbrillene» og observere hvor ulike kulturene kan være på arbeidsplassene, selv om vi tilhører samme firma.

6. Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Engasjer deg i foreninger og frivillig arbeid i studietiden. Ikke fordi du ønsker å pynte på CV-en, men fordi du har lyst! Har du ikke funnet noe du har lyst til? Let videre!

Skaff deg erfaring – ikke nødvendigvis betalt arbeid. Mange lag og foreninger kommuniserer med andre og har derfor behov for tekst og visuelt arbeid, for eksempel. Hvorfor ikke skaffe seg erfaring samtidig som man gjør noe meningsfylt?  

Publisert 27. aug. 2020 08:56 - Sist endret 27. aug. 2020 08:56