Fagkonsulent

Danel Hammer jobber i NAV

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på stillingen på vanlig måte, men jeg ble ikke innkalt på intervju. Da ringte jeg og plaget dem. Jeg ville vise at jeg virkelig var motivert og ønsket meg stillingen. 

Til slutt ble jeg innkalt til et intervju, og jeg fikk jobb samme dag.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det hjalp meg at vi hadde en workshop rett før jeg søkte. Der lærte vi om hvordan vi kunne aktualisere KULKOM og snakke om det vi har lært. Jeg brukte den kunnskapen mye i prosessen med å få jobb.

Det var nok også viktig at jeg hadde gjort så mye relevant i løpet av graden. Jeg har jobbet mye underveis i studiene for å skaffe meg relevante erfaring.

Jeg har jobbet som vitenskapelig assistent for fem ulike forskere, og jeg har jobbet frivillig med språkopplæring for voksne. Dette gjorde jeg bevisst for å bygge en god CV.

Jeg hadde også ekstravakter på en institusjon for ungdom. I tillegg har jeg jobbet innen salg, og jeg var hele tiden opptatt av å få erfaring med å jobbe med mennesker.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg veileder og bistår ungdom mellom 18 og 25 i arbeidssøkerprosessen. Det kan være å kontakte potensielle arbeidsgivere for dem, eller hjelpe dem med å skrive CV og søknad. Vi har også intervjutrening.

Noen har ekstra behov, og da reiser jeg ut på arbeidsplassen og følger opp. Jeg har kontakt med samarbeidspartnere, skole, politi, og barnevern.

 

Hva jobber du med akkurat nå? (Beskriv en typisk arbeidsdag nå for tiden.)

I dag har jeg for eksempel hatt møte med en som er i arbeidstrening, men som trengte litt hjelp.

Senere i dag skal jeg møte en ungdom som vil jobbe mer, og som er under barnevernet. Etter det skal jeg hjelpe en med å spisse CV og søknad mot en jobb.

Jeg skal også ta imot en videregående skole som har helse og oppvekst, for å fortelle om jobben jeg har i NAV.  Med andre ord, en veldig variert arbeidshverdag!

 

Hvordan bruker du utdanningen fra kulkom i jobben din?

KULKOM er jo en teoretisk utdannelse, og jeg har lært å tenke analytisk i forhold til det jeg driver med. Jeg bruker psykologien til å sette seg inn i hvorfor mennesker gjør som de gjør.

Man kan bli frustrert og oppgitt, og da hjelper det å tenke analytisk og bruke verktøy fra psykologi og for eksempel begrep som diskurs.  Det er nyttig.  

De som jobber i NAV har veldig ulike fagbakgrunner, og vi drar nytte av hverandre.  Tverrfaglig kompetanse blant de ansatte er viktig, og vi jobber sammen og deler hverandres kompetanse.

 

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Være skikkelig lur når man velger arbeidsplass under studiene. Det er bra med verv, men det er også viktig med relevant kompetanse.

Tenke utradisjonelt! Alle mine jobber har jeg fått ved å banke på dørene til folk.

Jeg skrev mange søknader før jeg fikk denne jobben, og de var ikke gode. Så gikk jeg på søknadskurs hos Karrieresenteret, og jeg fikk en wake-up call på hvordan skrive gode søknader. Den første søknaden jeg skrev etter det ga meg jobb.

Følg folk på Linked In. Vis interesse. De fleste jobber får man ved å ha kontakt med mennesker.

 

Til slutt: Kontakt NAV om du trenger hjelp ;)

Publisert 13. apr. 2016 09:41 - Sist endret 14. des. 2018 11:44