Kommunikasjonsansvarlig

Helge jobber i SiO Foreninger

Foto: Helge Skivenes

1.Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Nå er jeg i den posisjonen at jeg kun har en måned igjen i jobben min i SiO Foreninger. 1. april begynner jeg som Community Manager (SoMe spesialist) i Geelmuyden Kiese(GK). Så jeg tror kanskje jeg må komme med to svar.

I min nåværende jobb arbeider jeg med studentforeninger i hele Oslo. Den jobben fikk jeg da jeg oppsøkte SiO Foreninger og sa at jeg ønsket å lage et kurs for dem om hvordan man best kan rekruttere til studentforeninger.

Gjennom hele studietiden har jeg vært aktiv i flere foreninger, og det jeg har vært flinkest til er å rekruttere nye frivillige. Jeg hadde lyst til å bruke denne kompetansen til å bygge min egen karriere videre før jeg forlot studentlivet helt. Engasjementet ble til et vikariat som jeg hadde i halvannet år og som ble til fast stilling som kommunikasjonsansvarlig i avdelingen.

Den nye stillingen i GK fikk jeg faktisk da en annen kulkom-alumni tipset meg om stillingsutlysningen der de søkte etter en sosiale medier spesialist. Jeg hadde skrevet masteren min om Obamas Facebook under valgkampen i 2012, og hadde på grunn av den blitt tatt inn i den sentrale valgkampstaben til Miljøpartiet De Grønne. Hos dem jobbet jeg frivillig (ca 50%) ved siden av full jobb gjennom de siste par månedene i valgkampen 2015. Der var oppgaven min å bemanne MDGs sosiale medier, svare på spørsmål og produsere poster. Den erfaringen kunne ikke GK si nei til.

 

2.Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I begge jobbene tror jeg at en blanding av fag, erfaring og personlighet har vært avgjørende. Kanskje spesielt personlighet. Jeg kan ikke skryte på meg toppkarakterer, og det er mange som er faglig flinkere, mer kreative og i hvert fall mer strukturerte enn meg. Men jeg er positiv, god med mennesker og tenker kjapt på farten.

I begge jobbene vil jeg si at det var det at jeg klarte å vise frem personligheten min med en gang som gav meg en fot innenfor døren. I tillegg var det nok helt avgjørende at noen på arbeidsplassen kjente til meg da jeg tok kontakt.  

 

3.Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I SiO Foreninger har jeg ansvaret for avdelingens kommunikasjon og markedsføringen av tilbudene våre. Vi har en rekke kurs og noen større arrangementer som for eksempel foreningsmessene i semesterstart. I tillegg holder jeg kurs i rekruttering og jeg hjelper studenter som ønsker å starte nye foreninger.

Jeg jobber med kommunikasjons- og markedsavdelingen i SiO for å samkjøre arbeidet vårt, og jeg jobber også tett opp mot blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med foreningsmiljøet der. Oppsummert er jobben min å gjøre studentforeningene sterke, synlige og attraktive.

 

4.Hva jobber du med akkurat nå? (Beskriv en typisk arbeidsdag nå for tiden.)

Nå jobber jeg for fullt med å gjøre klar opplæringsplanen til min etterfølger som begynner om et par dager. Vi er midt i flere store prosesser som etterfølgeren min må overta. Det er en jobb som bare blir større og større.

Selvsagt må jeg samtidig gjøre de vanlige oppgavene mine. Kurs må fremdeles promoteres , blogg må oppdateres og studenter som vil starte foreninger må fremdeles få hjelp. Det er travelt. Men det er det jeg liker.

 

5.Hvordan bruker du utdanningen fra kulkom i jobben din?

Det er vanskelig å sette fingeren på noe spesifikt. For min del er kulkom nyttig siden jeg hver dag møter mange forskjellige personer med helt ulike bakgrunner. Jeg kan gå fra et møte med en fysikkstudent til å ta med meg en ingeniør og en statsviter på et møte med en teaterpedagog om campusutvikling.

Da er det veldig nyttig for meg å forstå hvordan disse forskjellige personene kommuniserer slik at jeg kan legge meg på en linje slik at kommunikasjonen fungerer. Da er hele diskursgreien nyttig å ha i bakhodet. 

 

6.Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse men BLI MED I EN STUDENTFORENING! Og ikke bare det, men ta deg et styreverv, bli leder, kommunikasjonsansvarlig eller styr økonomien. Lær deg noe som du ikke lærer på studiet og få håndfaste erfaringer med på kjøpet. Fyll opp CVen og vis samtidig at du klarer å bry deg om mer enn studier og kassajobben på si.

Jeg er overbevist om at uten mitt engasjement i studentfrivilligheten hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. I tillegg så er det ikke å kimse av at alle vennene du får i studentforeningen (og ellers på studiet) blir nettverket ditt når du skal søke jobb. Jo flere som vet at du er hyggelig og flink, jo lettere er det å få seg jobb.

 

Publisert 3. mars 2016 14:50 - Sist endret 14. des. 2018 11:47