Kommunikasjonsmedarbeider

Magnus bekjemper matsvinn i Too Good To Go.

Foto: Too Good To Go

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Gjennom hele studietiden har jeg sunget i Den norske Studentersangforening - noe som viste seg å være en fordel da jeg en sen kveld snakka med en annen sanger om jobben hans i Too Good To Go over noen øl. Noen uker senere ble jeg tipset om at Too Good To Go utlyste en deltidsstilling som kundebehandler. Jeg kasta meg rundt og søkte på stillingen.

Gjennom hele vårsemesteret 2018 jobbet jeg med kundeservice hver mandag ved siden av bachelorskriving. Den samme høsten tok jeg det siste emnet i bachelorgraden. Samtidig jobbet jeg fire dager i uka med kundeservice, og etter hvert tok jeg også en større del i markedsføringen av Too Good To Go.

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Å ha høyere utdanning vil nok alltid være en fordel, og jeg opplever også at arbeidsgivere viser interesse for hva bachelor i kultur og kommunikasjon egentlig er.

Å ha en bred, tverrfaglig kompetanse teller definitivt positivt.

Men for meg var det nok først og fremst vervene mine som oppdragsansvarlig og rekrutteringsansvarlig i Studentersangforeningen som etter hvert førte til at jeg fikk tipset om jobben fra en sangervenn. Det var naturligvis stor hjelp å kjenne noen "på innsiden". En siste, men viktig, forutsetning for at jeg fikk jobben er miljøengasjementet mitt.

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgavene mine har vært veldig varierte. I en bedrift med 10 ansatte er det alltid rom for å bidra på alle områder, noe som har gjort at alle dager har vært ulike.

I dag dreier arbeidsoppgavene mine seg stort sett om markedsføring og kommunikasjon.

En vanlig dag for meg kan bestå av alt fra kampanjeplanlegging, kontakt med samarbeidspartnere og oversettelser i appen til arbeid med tekst og sosiale medier. Alt dette med formål om å spre budskapet om at mat skal spises, og ikke kastes.

4. Hva jobber du med akkurat nå? 

Det er vanskelig å definere nøyaktig hvordan arbeidshverdagen ser ut, men noe som for tiden står i fokus er å planlegge aktiviteter og arrangementer vi skal delta på i sommermånedene.

I tillegg jobber vi med å utforme et undervisningsopplegg om matsvinn som skal kunne tas i bruk av barneskoler.

Ellers er sosiale medier en viktig del av arbeidshverdagen.

5. Hvordan bruker du utdanningen fra kultur og kommunikasjon i jobben din?

Bachelor i kultur og kommunikasjon har gitt meg masse erfaring med skriving, og har lært meg å være glad i å søke informasjon.

Jeg har hatt god bruk for all treningen studiet har gitt meg i å finne og hente ut relevant informasjon, for så å videreformidle det på en god måte.

Selv om jeg ikke konkret bruker teoretikerene fra studiet i hverdagen, har jeg teoriene i bakhodet, og de spiller nok en større rolle i det daglige arbeidet mitt enn jeg er klar over selv!

6. Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Engasjer deg! Bli med i en forening eller jobb frivillig. Jobb med noe du brenner for!

Publisert 27. mars 2019 15:18 - Sist endret 28. mars 2019 10:22