Prosjektleder

Marianne jobber i Teknologirådet.

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg jobber som prosjektleder i Teknologirådet, og fikk jobben etter først å ha jobbet flere år som førstekonsulent i samme organisasjon. Jeg søkte på stillingen som prosjektleder i konkurranse med eksterne søkere, og fikk stillingen etter en vanlig ansettelseprosess.

 

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg hadde allerede flere års erfaring fra organisasjonen da jeg søkte, noe som kom godt med. I tillegg hadde jeg en relevant utdanning og stor interesse for de tematiske feltene Teknologirådet arbeider med.

 

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som prosjektleder har jeg ansvar for prosjektene våre - fra start til slutt. Det innebærer å holde seg oppdatert på teknologi- og samfunnsutviklingen og identifisere hvilke temaer som kan være aktuelle som prosjekter. Når et prosjekt først er satt i gang, jobber jeg med utredning, analyse og etter hvert utarbeidelse av anbefalinger til norske politikere.

Når vi har skrevet ferdig rapporten og anbefalingene fra prosjektet, er jeg også aktiv i kommunikasjon av resultatene til norske beslutningstakere og aktuelle fagområder.

 

4. Hva jobber du med akkurat nå? 

Akkurat nå holder jeg på å ferdigstille en rapport. Det innebærer mye finpuss på en nesten ferdig tekst og gjennomgang av teksten med kollegaer. Jeg jobber også med en grafiker som skal lage en illustrasjon til rapporten. 

 

5. Hvordan bruker du utdanningen fra Kulkom i jobben din?

Evnen til å jobbe tverrfaglig er viktig i arbeidshverdagen! En viktig del av jobben er å analysere forholdet mellom samfunn og teknologi, og her har jeg god nytte av den analytiske tilnærmingen til samfunnet vi lærte om fra de ulike fagområdene.

 

6. Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Jeg tror noe av det viktigste er at man studerer noe man selv er interessert i. Da er det også lettere å vise engasjement og interesse i en ansettelsesprosess, og etter hvert lande en jobb man kan trives i.

Publisert 9. nov. 2016 11:20 - Sist endret 27. mars 2019 14:57