Karriererådgiver

Mette jobber i Karrierehuset.

Foto: Mette Marstrander

1.Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min stilling som Karriererådgiver ved å søke på utlyst stilling. Jeg jobbet med rekruttering og ønsket å jobbe mer inngående med mennesker. Prosessen besto at et førstegangsintervju, profilanalysen DISC og et dybdeintervju hvor jeg også måtte holde en presentasjon om omstilling og nedbemanning.

2.Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg fikk nok stillingen basert på min lange akademiske utdanning, tidligere arbeidserfaring både som studieveileder, med studie- og forskningsadministrasjon og med rekruttering, samt mine personlige egenskaper som også ble bekreftet gjennom DISC profilanalysen.

3.Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har en variert arbeidsdag som består hovedsakelig av følgende: møte/samtale med privat- og /eller bedriftskunder som er i en eller annen form for omstillingsprosess i sin karriere. Dette kan være at de er nedbemannet, ønsker ny jobb eller trenger råd om studier og legge en karriereplan. I tillegg utarbeider jeg CV og søknader sammen med mine kunder, og finner relevante stillinger gjennom søkemotorer eller vårt nettverk.

Jeg fungerer som en sparringspartner for kundene som er i denne prosessen og bistår med kartlegging av kompetanse, kvalifikasjoner og strategisk presentasjon av dette mot arbeidsmarkedet. Jeg holder også kurs i jobbsøk, kommunikasjon, presentasjonsteknikk, studieteknikk og intervjutrening.

4.Hva jobber du med akkurat nå? (Beskriv en typisk arbeidsdag nå for tiden.)

Akkurat nå jobber jeg parallelt med nedbemanninger i flere selskaper, samt at jeg har flere privatkunder som ønsker seg i nye retninger.

5.Hvordan bruker du utdanningen fra kulkom i jobben din?

KULKOM utdanningen ser jeg på som veldig relevant. Det å ha en tverrfaglig forståelse av samfunnet og individet, i tillegg til kommunikasjonsteori er noe jeg benytter daglig, og er relevant i møte med kunder på alle nivåer i alle bransjer. 

6.Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Mitt beste tips til studenter er først og fremt at de fullfører. Dette er utrolig viktig i dag og jeg ser mange som hopper av sliter med å argumentere for dette på en god måte og faller raskt ut av konkurransen med andre søkere. Det kreves stort sett utdanning på både bachelor og masternivå, så dette er en grunnmur som gjør at du blir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

Det er også viktig å tilegne seg arbeidserfaring eller organisasjonsarbeid ved siden av studiene. Dette er verdifullt når du søker videre. Gjennom slik erfaring vil du kunne vise til forståelse av arbeidslivet generelt, du får referanser og for din egen del blir du bevisst på hva dine styrker/svakheter er.

Publisert 27. nov. 2015 10:47 - Sist endret 14. des. 2018 11:54