Studieløp medievitenskap

Oppbygging for deg som begynner i 2021 eller senere

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til Medier og kommunikasjon (master - to år), Politisk kommunikasjon (master - to år) og Screen Cultures (master's two years).

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester MEVIT2110 – Medie- og kulturteori Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant SVMET1010 – Kvalitative metoder* Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv MEVIT1700 – Digital kultur
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Følgende emner kan ikke tas av andre enn bachelorstudenter ved IMK:

- Innføringsemnet MEVIT1001 (overlapper 10 sp med MEVIT1210 og 10 sp med MEVIT2110)

- Metode/analyseemnene MEVIT1010, MEVIT1011, MEVIT1012 og MEVIT1013 (MEVIT1010 og MEVIT1012 overlapper 5 sp hver med MEVIT2710)

- Fordypningsemnene MEVIT2111 (overlapper 5 sp med MEVIT1110), MEVIT2112 (overlapper 10 sp med MEVIT1320), MEVIT2113 (overlapper 10 sp med MEVIT2610), MEVIT2114 og MEVIT3800

-Avsluttende emner for bachelor i medier og kommunikasjon: MEVIT3810, MEVIT3811 og MEVIT3812.

Oppbygging for deg som begynte i 2020

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder* MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SVMET1010 kan byttes ut med MEVIT2800, men MEVIT2800 tilbys kun i vårsemesteret.

** Følgende emner kan ikke tas som en del av KULKOM fordypning i medievitenskap:

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Oppbygging for deg som begynte i 2018 eller 2019

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til Medier og kommunikasjon (master - to år), Politisk kommunikasjon (master - to år) og Screen Cultures (master's two years).

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder* MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SVMET1010 kan byttes ut med MEVIT2800, men MEVIT2800 tilbys kun i vårsemesteret.

** Følgende emner kan ikke tas som en del av KULKOM fordypning i medievitenskap:

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Oppbygging for deg som begynte i 2016 eller 2017

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (nedlagt) Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå***
5. semester MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå*** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå***
4. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder* SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk** SOSANT1300 – Economic anthropology
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SVMET1010 kan byttes ut med MEVIT2800, men MEVIT2800 tilbys kun i vårsemesteret.

**SOS2500 er i høstsemesteret tilpasset studenter fra bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. I vårsemesteret er det tilpasset studenter fra sosiologi. Det er likevel anledning for studenter fra begge fag til å ta emnet begge semestre.

*** Følgende emner kan ikke tas som en del av KULKOM fordypning i medievitenskap:

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Oppbygging for deg som begynte i 2013, 2014 eller 2015

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (nedlagt) Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
5. semester MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
4. semester Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder* SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SVMET1010 kan byttes ut med MEVIT2800, men MEVIT2800 tilbys kun i vårsemesteret.

** Følgende emner kan ikke tas som en del av KULKOM fordypning i medievitenskap:

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Oppbygging for deg som begynte i 2012

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i medievitenskap ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000- eller 3000-nivå**
5. semester Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå** Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000-, 2000- eller 3000-nivå**
4. semester Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder* SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SVMET1010 kan byttes ut med MEVIT2800, men MEVIT2800 tilbys kun i vårsemesteret.

** Følgende emner kan ikke tas som en del av KULKOM fordypning i medievitenskap:

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Oppbygging for deg som begynte i 2011 eller tidligere

Publisert 27. nov. 2015 16:33 - Sist endret 20. jan. 2022 15:31