Studieløp psykologi

Oppbygging for deg som begynte i 2018 eller senere

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi, studieretning Helse, utvikling og samfunn (HUS), med fordypning i anvendt helsepsykologi, kultur- og samfunnspsykologi eller sosialpsykologi.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon PSY2014 – Kvantitativ metode PSY1300 – Kognitiv psykologi
5. semester Utveksling / fritt emne* Utveksling / fritt emne* Utveksling / fritt emne*
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv PSY1010 – Innføring i metode PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Masterprogrammet i psykologi med studieretningene Arbeids- og organisasjonspsykologi, Cognitive Neuroscience og Helse, utvikling og samfunn med spesialisering i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker krever emner utenfor de obligatoriske emner i studieløpet på kultur og kommunikasjon. Se opptakskrav her.

Oppbygging for deg som begynte i 2017

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi, studieretning Helse, utvikling og samfunn (HUS), med fordypning i anvendt helsepsykologi, kultur- og samfunnspsykologi eller sosialpsykologi.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon PSY2014 – Kvantitativ metode PSY1300 – Kognitiv psykologi
5. semester Utveksling / fritt emne* Utveksling / fritt emne* Utveksling / fritt emne*
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv PSY1010 – Innføring i metode PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi
3. semester SOSANT1300 – Economic anthropology PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Masterprogrammet i psykologi med studieretningene Arbeids- og organisasjonspsykologi, Cognitive Neuroscience og Helse, utvikling og samfunn med spesialisering i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker krever emner utenfor de obligatoriske emner i studieløpet på kultur og kommunikasjon. Se opptakskrav her.

Oppbygging for deg som begynte i 2016

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon PSY2014 – Kvantitativ metode PSY2013 – Kvalitativ metode
5. semester Fritt emne Fritt emne PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi
4. semester PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt)
3. semester PSY1010 – Innføring i metode SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv* SOSANT1300 – Economic anthropology
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOS2500 er i høstsemesteret tilpasset studenter fra bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. I vårsemesteret er det tilpasset studenter fra sosiologi. Det er likevel anledning for studenter fra begge fag til å ta emnet begge semestre.

Det er mulig å reise på utveksling, men dette krever planlegging i god tid. Bestill studieveiledning.

Oppbygging for deg som begynte i 2015

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon PSY2014 – Kvantitativ metode PSY2013 – Kvalitativ metode
5. semester Fritt emne Fritt emne PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi
4. semester PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt)
3. semester PSY1010 – Innføring i metode SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv* SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOS2500 er i høstsemesteret tilpasset studenter fra bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. I vårsemesteret er det tilpasset studenter fra sosiologi. Det er likevel anledning for studenter fra begge fag til å ta emnet begge semestre.

Det er mulig å reise på utveksling, men dette krever planlegging i god tid. Bestill studieveiledning.

Oppbygging for deg som begynte i 2012-2014

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon PSY2012 – Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement (nedlagt) PSY2013 – Kvalitativ metode
5. semester Fritt emne Fritt emne PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi
4. semester PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt)
3. semester PSY1010 – Innføring i metode SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2011 eller tidligere

Publisert 27. nov. 2015 16:34 - Sist endret 8. apr. 2019 15:14