Studieløp sosiologi

Oppbygging for deg som begynner i 2021 eller senere

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum SOSGEO1120 – Kvantitativ metode Valgfritt SOS-emne på 1000- eller 2000-nivå
3. semester SOS1004 – Innføring i sosiologi SVMET1010 – Kvalitative metoder Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi MEVIT1700 – Digital kultur
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2020

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSGEO1120 – Kvantitativ metode Valgfritt SOS-emne på 1000- eller 2000-nivå
3. semester SOS1004 – Innføring i sosiologi SVMET1010 – Kvalitative metoder Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2018 eller 2019

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOSGEO1120 – Kvantitativ metode SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn
3. semester SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (nedlagt) SVMET1010 – Kvalitative metoder SOS2001 – Nyere sosialteori
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2016 eller 2017

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk* SOSGEO1120 – Kvantitativ metode** SVMET1010 – Kvalitative metoder
3. semester SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (nedlagt) SOS2001 – Nyere sosialteori
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOS2500 er i høstsemesteret tilpasset studenter fra bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. I vårsemesteret er det tilpasset studenter fra sosiologi. Det er likevel anledning for studenter fra begge fag til å ta emnet begge semestre.

**SOS1120 ble nedlagt fra og med vår 2019. SOSGEO1120 erstatter SOS1120. Les mer.

Oppbygging for deg som begynte i 2013, 2014 eller 2015

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling Fritt emne/utveksling
4. semester SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført) SVMET1010 – Kvalitative metoder
3. semester SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (nedlagt) SOSANT1400 – Antropologi og religion SOS2001 – Nyere sosialteori
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2012

Dette studieløpet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i sosiologi ved UiO.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
5. semester SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (nedlagt) SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk SOS2001 – Nyere sosialteori
4. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
3. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført) SOSANT1400 – Antropologi og religion
2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 – Examen philosophicum SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging for deg som begynte i 2011 eller tidligere

Publisert 27. nov. 2015 16:34 - Sist endret 10. feb. 2021 10:10