For studenter med oppstart høsten 2003 og 2004.

Veien gjennom studiet - bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

 

Kjernen i dette studieprogrammet er hentet fra fire fagdisipliner: sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Studieprogrammet består av 180 studiepoeng. Kravene til programmet er:

En emnegruppe på 130 studiepoeng med programdefinerte emner bestående av:

  • Ett emne fra hvert av de fire samarbeidende fagene (kjerneemner); sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap (4 emner á 10 studiepoeng = 40 studiepoeng). Disse kjerneemnene må velges ut fra en definert liste.
  • Emner for å oppfylle krav til fordypning i programmet. Det bemerkes at det er bestemte krav for hvilke emner man må avlegge innenfor de ulike fordypningene. Sammen med det obligatoriske emnet fra faget og metodeemnet, skal fordypningen være på til sammen 70 studiepoeng.
  • 30 frie studiepoeng

Med bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon kan du bygge videre på en master i blant annet sosiologi, sosialantropologi, psykologi, medievitenskap, Teknologi, innovasjon og kunnskap, ESST og Peace and Conflict studies.

Tabellen under illustrerer strukturen i programmet. Strukturen er forholdsvis løst satt opp, slik at det vil være lettere for deg som student å legge opp et studieløp som tilfredsstiller kravene til bachelorprogrammet og den fordypningen du ønsker. I f.eks 3. semester anbefaler vi at du tar tre kjerneemner. Dette vil ikke alltid være mulig, og avhenger av hvilke kjerneemner du vil ha. Mange av kjerneemnene går bare en gang i året.

6. semester KULKOM3090 Fordypningsemne Fritt emne
5. semester Fordypningsemne Fordypningsemne Fritt emne
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne Fritt emne
3. semester Emne fra ett av de fire fagene Emne fra ett av de fire fagene Emne fra ett av de fire fagene
2. semester KULKOM1001 SVMET1010 Emne fra ett av de fire fagene
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Hvordan gjennomføre studiet? - mulige studieløp for nye studenter

Det er flere måter å legge opp studieløpet sitt på. Nedenfor skisseres fire løp med fordypning i de ulike kjernefagene. Dersom du får innpasset tidligere eksamener eller ønsker å reise til utlandet et semster, vil det være mulig å legge opp studieløpet på andre måter.

For deg som har avlagt exphil og exfac fra før, anbefales det på det sterkeste at du følger programmets struktur mht. de obligatoriske emnene. Du vil da i første semester ta andre emner, mens dine medstudenter tar exphil og exfac. Det gjøres oppmerksom på at "gammel" exfac og exphil på totalt 10 vekttall dekker både EXPHIL03, SVEXFAC03 og ett av de frie emnene, totalt 30 studiepoeng.

Når du legger opp ditt studieløp er det viktig at du sjekker når det gis undervisning og eksamen på de ulike emnene, og hvorvidt eksamen og undervisning på emner du ønsker å avlegge i samme semester ikke kolliderer. Du må også passe på at du oppfyller kravene til bachelorprogrammet.

Det gjøres oppmerksom på at du må oppfylle kravene til å kunne søke på en av de fire masterprogrammene (sosiologi, sosialantropologi, psykologi eller medievitenskap) for å oppfylle kravene til fordypning på dette bachelorprogrammet. Det vil si at på dette bachelorprogrammet er det ikke mulig å oppfylle kravene til programmet uten å samtidig oppfylle kravene til å kunne søke på masterprogrammet i enten sosiologi, sosialantropologi, psykologi eller medievitenskap.

Emnet KULKOM3090 går kun hver vår  og har formelle forkunnskapskrav som det er viktig å være oppmerksom på. Dette emnet bør avlegges helt til slutt i studieløpet.

Når du setter sammen studieløpet ditt er det viktig at du tar utgangspunkt i det du synes er spennende og motiverende. Ved valget av de fire kjerneemnene og hvilken disiplin du skal spesialisere deg i, fokuser på det du synes er interessant og hva du kunne tenke deg å ta en master i dersom det er aktuelt. Det finnes mange valgmuligheter i dette programmet, og du lager i store deler din egen grad. Etter fullføring av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon oppfyller du kravene til en Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag. Ta gjerne kontakt med SV-infosenter eller studiekonsulenten på programmet dersom du har spørsmål om hvordan du skal legge opp ditt studieløp.

 

Mulige studieløp med fordypning i sosiologi:

For å kunne søke opptak på master i sosiologi må du ha sosiologiske emner (emner med SOS-kode) tilsvarende minimum 60 studiepoeng. For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i sosiologi, se; Krav til spesialisering i sosiologi.

Under vises et mulig studieløp for å oppfylle kravene til å søke på masterprogrammet i sosiologi. Emnene som er valgt fra de fire kjernefagene er valgt tilfeldig, og her kan du gjøre endringer og avlegge de emnene du er mest interessert i.

6. semester KULKOM3090 SOS2501 SOS2001
5. semester SOS1002 SOS1120 Fritt emne
4. semester SOS1003 Fritt emne Fritt emne
3. semester JOUR2529 PSY2503 SOS2500
2. semester KULKOM1001 SVMET1010 SOSANT1200
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Mulige studieløp med fordypning i sosialantropologi:

For å kunne søke opptak på master i sosialantropologi må du ha sosialantropologiske emner (emner med SOSANT-kode) tilsvarende minimum 60 studiepoeng. For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi, se; Krav til spesialisering i sosialantropologi.

Under vises et mulig studieløp for å oppfylle kravene til å søke på masterprogrammet i sosialantropologi. Emnene som er valgt fra de fire kjernefagene er valgt tilfeldig, og her kan du gjøre endringer og avlegge de emnene du er mest interessert i.

6. semester KULKOM3090 SOSANT1300 SOSANT2210
5. semester SOSANT1100 og SOSANT1141 SOSANT2000 Fritt emne
4. semester MEVIT1210 SOS2601 Fritt emne
3. semester SOSANT1000 PSY2503 Fritt emne
2. semester KULKOM1001 SVMET1010 SOSANT1200
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Mulige studieløp med fordypning i psykologi:

For å kunne søke opptak på master i psykologi må du ha psykologiemner (emner med PSY-kode) tilsvarende minimum 60 studiepoeng. For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i psykologi (studieløpet Kultur-, samfunns- og sosialpsykologi), se; Krav til spesialisering i psykologi.

Under vises et mulig studieløp for å oppfylle kravene til master i psykologi. Emnene som er valgt fra de fire kjernefagene er valgt tilfeldig, og her kan du gjøre endringer og avlegge de emnene du er mest interessert i. Det anbefales at studenter som ennå ikke har avlagt SVMET1010 og som velger fordypning i psykologi avlegger PSY1010 i stedet.

6. semester KULKOM3090 PSY2010 PSY2100
5. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
4. semester PSY1100

PSY2500

SOSANT1400
3. semester JOUR2529

PSY1000

(20 sp)

PSY1000
2. semester KULKOM1001 SVMET1010/PSY1010 SOS2601
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Mulige studieløp med fordypning i medievitenskap:

For å kunne søke opptak på master i medievitenskap må du ha avlagt emner ved Institutt for media og kommunikasjon tilsvarende minimum 60 studiepoeng. For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, se; Krav til spesialisering i medievitenskap.

Under vises et mulige studieløp for å oppfylle kravene til master i medievitenskap. Emnene som er valgt fra de fire kjernefagene er valgt tilfeldig, og her kan du gjøre endringer og avlegge de emnene du er mest interessert i.

6. semester KULKOM3090 MEVIT2110 MEVIT3532
5. semester JOUR2529 Fritt emne Fritt emne
4. semester MEVIT1210

MEVIT1310

(20 sp)

MEVIT1310
3. semester SOS1002 PSY2500 Fritt emne
2. semester KULKOM1001 SVMET1010 SOSANT1200
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 10:38