Veien gjennom studiet - bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

For studenter med studiestart høsten 2005 t.o.m. høsten 2007

 

Kjernen i dette studieprogrammet er hentet fra fire fagdisipliner: sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap. Studieprogrammet består av 180 studiepoeng. Kravene til programmet er:

En emnegruppe på 130 studiepoeng med programdefinerte emner bestående av:

  • Emner for å oppfylle krav til fordypning i programmet. Det bemerkes at det er bestemte krav for hvilke emner man tar innenfor de ulike fordypningene, og at kravene til emnesammensetning i fordypningen er oppgitt på de disiplinære masterprogrammenes hjemmesider (mer informasjon finnes lenger ned i dette dokumentet). Sammen med det obligatoriske emnet fra faget og metodeemnet, skal fordypningen være på til sammen 70 studiepoeng.
  • 30 frie studiepoeng

Tabellen under illustrerer strukturen i programmet:

6. semester

KULKOM3090

 

Fordypningsemne Fordypningsemne
5. semester

Fordypningsemne

 

Fordypningsemne Fordypningsemne
4. semester

Fritt emne

 

Fritt emne Fritt emne
3. semester

SVMET1010/ PSY1010*

 

SOS2500 PSY2500
2. semester

KULKOM1001

 

SOSANT1400

MEVIT3110/
MEVIT2110

1. semester

KULKOM1001

 

EXPHIL03 SVEXFAC03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* PSY1010 er kun obligatorisk for studenter med fordypning i psykologi. SVMET1010 er obligatorisk for studenter med fordypning i sosiologi, sosialantropologi eller medievitenskap.

Med bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon kan du bygge videre på en master i blant annet sosiologi, sosialantropologi, psykologi, medievitenskap, Teknologi, innovasjon og kunnskap, ESST eller Peace and Conflict studies.

 

Hvordan gjennomføre studiet? - mulige studieløp for nye studenter

Det er flere måter å legge opp studieløpet sitt på. Nedenfor skisseres fire løp med fordypning i hvert av de fire fagene. Dersom du får innpasset tidligere eksamener eller ønsker å reise til utlandet et annet semester enn fjerde semester, vil det være mulig å legge opp studieløpet på andre måter. Det er da viktig å planlegge studieløpet sitt tidlig.

For deg som har avlagt exphil og exfac fra før, anbefales det på det sterkeste at du følger programmets struktur mht. de obligatoriske emnene. Du vil da i første semester ta andre emner (f.eks. frie emner), mens dine medstudenter tar exphil og exfac. Det gjøres oppmerksom på at "gammel" exfac og exphil på totalt 10 vekttall dekker både EXPHIL03, SVEXFAC03 og ett av de frie emnene, totalt 30 studiepoeng.

 

Når du legger opp ditt studieløp er det viktig at du sjekker når det gis undervisning og eksamen på de ulike emnene, og hvorvidt eksamen og undervisning på emner du ønsker å avlegge i samme semester ikke kolliderer. Du må også passe på at du oppfyller kravene til bachelorprogrammet.

 

Det gjøres oppmerksom på at du må oppfylle kravene til å kunne søke på en av de fire masterprogrammene (sosiologi, sosialantropologi, psykologi eller medievitenskap) for å oppfylle kravene til fordypning på dette bachelorprogrammet. Det vil si at på dette bachelorprogrammet er det ikke mulig å oppfylle kravene til programmet uten å samtidig oppfylle kravene til å søke på master i enten sosiologi, sosialantropologi, psykologi eller medievitenskap.

Emnet KULKOM3090 gis kun hver vår, og har formelle forkunnskapskrav som det er viktig å være oppmerksom på. Dette emnet bør avlegges helt til slutt i studieløpet.

Når du setter sammen graden din er det viktig at du tar utgangspunkt i det du synes er spennende og motiverende. Ved valget av de fire kjerneemnene og hvilket fag du skal spesialisere deg i, fokuser på det du synes er interessant og hva du kunne tenke deg å ta master i. Det finnes mange valmuligheter i dette programmet, og du lager i store deler din egen grad. Etter fullføring av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon oppfyller du kravene til en Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag. Ta gjerne kontakt med SV-infosenter eller studiekonsulenten på programmet dersom du har spørsmål om hvordan du skal legge opp ditt studieløp.

 

Mulige studieløp med fordypning i sosiologi:

For å oppfylle kravene til fordypning i sosiologi på programmet og kunne søke opptak på master i sosiologi må du ha sosiologiske emner tilsvarende minimum 70 studiepoeng (inkluderer SOS2500 og SVMET1010). For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i sosiologi, se; Krav til spesialisering i sosiologi.

Under vises et studieløp for å oppfylle kravene til fordypning i sosiologi og til å søke på masterprogrammet i sosiologi.

6. semester

KULKOM3090

SOS1003 SOS2001
5. semester

SOS1001/SOS1002*

SOS1120 Valgfritt SOS-emne på 2000-nivå
4. semester

Fritt emne

 

Fritt emne Fritt emne
3. semester

SVMET1010

 

SOS2500 PSY2500
2. semester

KULKOM1001

 

SOSANT1400 MEVIT3110/
MEVIT2110
1. semester

KULKOM1001

 

SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* SOS1002 gikk for siste gang høsten 2008. Fra og med høsten 2009 må studenter som fordyper seg i sosiologi og som ikke har SOS1002, ta SOS1001. 

 

Mulige studieløp med fordypning i sosialantropologi:

For å kunne oppfylle kravene til fordypning i sosialantropologi og søke opptak på master i sosialantropologi må du ha sosialantropologiske emner tilsvarende minimum 70 studiepoeng (inkludert SOSANT1400 og SVMET1010). For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi, se; Krav til spesialisering i sosialantropologi.

Under vises et studieløp for å oppfylle kravene til fordypning i sosialantropologi og til å søke på masterprogrammet i sosialantropologi. Det bemerkes at i dette løpet er SVMET1010 flyttet til 5. semester. Årsaken til dette er at SOSANT1000 er et formelt forkunnskapskrav til SOSANT2000, og de kan ikke tas i det samme semesteret.

 

6. semester KULKOM3090 SOSANT1300 eller SOSANT1200 Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå
5. semester SVMET1010 SOSANT1100 og valgfritt SOSANT11XX SOSANT2000
4. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
3. semester SOSANT1000 SOS2500 PSY2500
2. semester KULKOM1001 SOSANT1400 MEVIT3110/
MEVIT2110
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Mulige studieløp med fordypning i psykologi:

For å kunne oppfylle kravene til fordypning i psykologi og til å søke opptak på master i psykologi må du ha psykologiemner tilsvarende minimum 70 studiepoeng (inkludert PSY2500 og PSY1010). For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i psykologi (studieløpet Kultur-, samfunns- og sosialpsykologi), se; Krav til spesialisering i psykologi.

Under vises et studieløp for å oppfylle kravene til fordypning i psykologi og til å kunne søke opptak til master i psykologi.

Det bemerkes at det obligatoriske metodeemne for studenter med fordypning i psykologi er PSY1010 Forskningsmetode 1.

6. semester KULKOM3090

PSY2010

Valgfritt PSY-emne

på 2000-nivå

5. semester

                     PSY1000

 

PSY1101 eller PSY1200
4. semester

Fritt emne

 

Fritt emne

Fritt emne
3. semester

PSY1010

 

SOS2500

PSY2500
2. semester

KULKOM1001

 

SOSANT1400

MEVIT3110/
MEVIT2110
1. semester

KULKOM1001

 

SVEXFAC03

EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Mulige studieløp med fordypning i medievitenskap:

For å kunne oppfylle kravene til fordypning i medievitenskap og til å søke opptak på master i medievitenskap må du ha medievitenskapelige emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng (inkludert MEVIT3110). For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, se; Krav til spesialisering i medievitenskap.

Under vises et studieløp for å oppfylle kravene til fordypning i medievitenskap og til å kunne søke opptak på master i medievitenskap. Medievitenskap har stor valgfrihet når det gjelder valg av emner i fordypningen. Studentene bes ta kontakt med medievitenskap når det gjelder valg av emner i fordypningen, da de best kan veilede om dette.

6. semester KULKOM3090 Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000 eller 3000-nivå Valgfritt emne fra medievitenskap på 2000 eller 3000-nivå
5. semester Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000, 2000 eller 3000-nivå Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000, 2000 eller 3000-nivå Valgfritt emne fra medievitenskap på 1000, 2000 eller 3000-nivå
4. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
3. semester SVMET1010 SOS2500 PSY2500
2. semester KULKOM1001 SOSANT1400 MEVIT3110/
MEVIT2110
1. semester KULKOM1001 SVEXFAC03 EXPHIL03
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 10:39