Programmet tar ikke opp nye studenter

Kulturhistorie og museologi (master - to år)

Studieprogrammet/studieretningen hadde siste opptak høsten 2014 og erstattes av to nye masterprogrammer med oppstart fra høsten 2015:

Masterprogram i Europeisk kultur

Masterprogram i Museologi og kulturarvstudier.

Programmene publiseres senest 1. desember.

Hva kan du jobbe med?