Kulturhistorie og museologi (master - to år)

Studieprogrammet er erstattet av to nye masterprogrammer fra høsten 2015:

Masterprogram i Europeisk kultur

Masterprogram i Museologi og kulturarvstudier.

Hva kan du jobbe med?