Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i kulturhistorie, minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • Støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Frie emner, inntil 40 studiepoeng
  • Exphil og Exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp fra og med høsten 2019

6. semester Emne fra støttefag Emne fra støttefag KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie
5. semester Emne fra støttefag Emne fra støttefag KULH2006 – Kulturteori
4. semester

Kulturhistorie-emne eller frie emner eller utenlandsopphold

Kulturhistorie-emne eller frie emner eller utenlandsopphold

Kulturhistorie-emne eller frie emner eller utenlandsopphold

3. semester

Kulturhistorie-emne eller frie emner 

Emne på 2000-nivå innenfor 80-gruppe - Kulturhistorie KULH2005 – Ritualstudier og feltarbeid
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicumEXPHIL03 – Examen philosophicumEXPHIL03 – Examen philosophicum KULH2003 – Fortelling og kultur KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet
1. semester EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering KULH1001 – Europas kulturhistorie KULH1002 – Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Fordypningsfag (80-gruppe)

Fordypningen på 80 studiepoeng bygger du opp med emner i kulturhistorie. Fordypningen består av noen obligatoriske emner og noen valgfrie emner, som du kan lese mer om i oversikten under:

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget må være et annet fag enn kulturhistorie. Merk at du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som er fastsatt for den aktuelle 40-gruppen. Følgende 40-grupper anbefales for studenter på kulturhistorie:

40-gruppe – Tysk (40TYSK)
40-gruppe – Nordisk språk og litteratur (40NOR)
40-gruppe – Religionsvitenskap (40REL1)
40-gruppe – Idéhistorie (40IDE1)
40-gruppe – Nyere historie (40NYEREHISTORIE)
40-gruppe – Eldre historie (40ELDREHISTORIE)
40-gruppe – Arkeologi (40ARK)
40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG)
40-gruppe – Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3)
40-gruppe – Sosialantropologi (40-SOSANT)
40-gruppe – Sosiologi (40-SOS2)

Du kan også søke om å ta andre støttegrupper ved UiO. Er du usikker på hvilken støttegruppe du vil velge? Kontakt studiekonsulenten.

Frie emner og utenlandsopphold

Vi anbefaler at du bruker frie emner til å ta et semester i utlandet eller til å utvide fordypningsgruppen i kulturhistorie. Du kan også velge inntil 40 frie studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO, men merk at noen emner har forkunnskapskrav. Er du usikker på hvilke emner det er lurt å velge? Kontakt studiekonsulenten.

Exphil og exfac

EXPHIL03 – Examen philosophicum og EXFAC03 er obligatoriske emner i graden. Du kan selv velge hvilken Exfac du vil ta, men for bachelorprogrammet kulturhistorie anbefaler vi EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering
Du kan bare ha én ex-fac.- variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden. 

Studert tidligere?

Du kan søke fakultetet om å få passet inn utdanning fra andre studiesteder dersom du har studert tidligere og ønsker å bruke tidligere studier som del av bachelorgraden i kulturhistorie. Hvis du lurer på hvilke konsekvenser innpassing av tidligere studier har for studieløpet ditt, ta kontakt med studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kulturhistorie

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mai 2018 10:13 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29