Kunsthistorie og visuelle studier (årsenhet)

Hva er kunst og hvorfor er kunst viktig? Billedkunst, arkitektur, design og andre visuelle uttrykk inngår som en selvfølgelig del av våre omgivelser. Er du fascinert og vil forstå mer om kunstens rolle i samfunnet, da er årsenheten i kunsthistorie og visuelle studier en god begynnelse som gir deg oversikt over den vestlige kunsthistorien, ulike perioder og kjente enkeltverk.