Kunsthistorie og visuelle studier (årsenhet)

Hva er kunst, hvilken rolle spiller kunsten i samfunnet, og hvorfor er kunst så viktig? Billedkunst, arkitektur, design og andre visuelle uttrykk inngår som en selvfølgelig del av våre omgivelser. Er du fascinert og vil forstå mer, da er årsenheten i kunsthistorie og visuelle studier en god begynnelse som gir deg oversikt over den vestlige kunsthistorien, ulike perioder og kjente enkeltverk.