Navneendring Kunsthistorie og visuelle studier

Hei student!

Masterprogrammet i kunsthistorie har endret navn til master i kunsthistorie og visuelle studier. Innholdet i programmet er uendret.

- Linn Thorsen, studiekonsulent kunsthistorie og visuelle studier

Publisert 11. des. 2017 08:25 - Sist endret 11. des. 2017 08:25