Kunsthistorie (master - to år)

Dette studiet gir førstehånds erfaring i selvstendig, vitenskapelig behandling av et kunsthistorisk materiale. I løpet av studet fordyper du deg i utvalgte deler av kunsthistorien og du lærer om sentrale kunsthistoriske verk. I tillegg behandles fagspesifikke praktiske og teoretiske problemstillinger i de obligatoriske/felles delene av undervisningen.

Hva kan du jobbe med?

  • loemo-margrethe-200x237 Kurator formidling 9. okt. 2017 10:31

    Oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer, anbefaler Margrethe Lømo. Hun har en master i kunsthistorie og jobber som kurator formidling ved Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur.

  • saeter-anne-elisabeth-200x244 Fagkonsulent 28. apr. 2017 10:21

    Kunsthistoriestudiet har gitt meg god kjennskap til kunstfeltet og en viktig forståelse av kulturens rolle i samfunnet, sier Anne Elisabeth Sæter, som er fagkonsulent i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune.