Kunsthistorie og visuelle studier (master - to år)

Vil du være med å skrive kunsthistorien? Vil du delta i et større forskningssamarbeid eller lære hvordan du utformer et selvstendig prosjekt? Gjennom masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier får du en dypere forståelse av faget, som omfatter et bredt spekter av verk, geografiske områder og historiske perioder. Vår fagpraksis vektlegger verksanalytisk nærlesning og er opptatt av de teknologiske premisser som verket springer ut av. Ut fra materiale, tematikk og problemstilling kan du velge mellom flere metodiske og teoretiske innfallsvinkler.

Hva kan du jobbe med?

  • aslaksen-aase-220x220 PR Galleri Würth

    Relevante jobber er også å finne utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonene, og det kan ofte gi et forfriskende blikk på faget ditt, sier Åse Kamilla Aslaksen, som jobber med PR og kunstformidling i Galleri Würth.

  • loemo-margrethe-200x237 Kurator formidling

    Oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer, anbefaler Margrethe Lømo. Hun har en master i kunsthistorie og jobber som kurator formidling ved Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur.