Vil du studere kunsthistorie i Roma til høsten?

Høsten 2018 tilbyr IFIKK følgende emner på bachelornivå med undervisning i Roma:

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio. All undervisning på emnet skjer i Italia 3. september til 5. oktober 2018. Du søker opptak til KUN2031 via UiOs SøknadsWeb i perioden 1. mai - 1. juni.

ROMA2020 har en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur, politikk, religion og litteratur, men vel så viktig, arkitektur og kunst. ROMA2020 kan inngå som fritt valgt emne i bachelorgraden i kunsthistorie. All undervisning på emnet skjer i Roma i høsten 2018 og du kan ta emnet samtidig som KUN2016. Du søker opptak til ROMA2020 via UiOs SøknadsWeb i perioden 1. mai - 1. juni.

  • Du kan også studere kunsthistorie i Roma på emnet KUN2016 Tid og visualitet i den tidligmoderne periode. Emnet drøfter det historisk komplekse forholdet mellom visualitet og temporalitet i overgangen fra den førmoderne til den tidlig moderne epoke med utgangspunkt i Romas monumenter. Deler av undervisningen legges til Roma i uke siste halvdel av oktober, og du kan ta emnet samtidig med ROMA2020. Du søker opptak til KUN2016 via Studentweb i perioden 1. - 7. juni.

Emnene gis i samarbeid med Det norske institutt i Roma.

Spørsmål om KUN2031, KUN2016 eller ROMA2020? Send en e-post til henvendelser@ifikk.uio.no

Illustrasjonsfoto av fasade til Det norske institutt i Roma
Fasade Det norske institutt i Roma. Foto: © UiO/Ståle Skogstad

 

Publisert 23. apr. 2018 10:59 - Sist endret 2. mai 2018 08:58