Studere kunsthistorie i Roma?

Høsten 2019 tilbyr IFIKK følgende emner på bachelornivå med undervisning i Roma:

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio. All undervisning på emnet skjer i Italia 16. september til 4. oktober 2019. Du søker opptak til KUN2031 via UiOs SøknadsWeb i perioden 1. mai - 11. juni.

ROMA2020 har en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur, politikk, religion og litteratur, men vel så viktig, arkitektur og kunst. ROMA2020 kan inngå som fritt valgt emne i bachelorgraden i kunsthistorie. All undervisning på emnet skjer i Roma i høsten 2019 og du kan ta emnet samtidig som KUN2016. Du søker opptak til ROMA2020 via UiOs SøknadsWeb i perioden 1. mai - 11. juni.

Emnene gis i samarbeid med Det norske institutt i Roma.

Spørsmål om KUN2031 eller ROMA2020? Send en e-post til henvendelser@ifikk.uio.no

Publisert 6. mai 2019 10:52 - Sist endret 6. mai 2019 10:52