Kunsthistorie og visuelle studier (bachelor)

Hva kan kunsten fortelle oss? Hvordan tolker vi visuelle uttrykk? Vil du vite mer om sammenhengen mellom kunst og sosiale, religiøse og politiske forhold?

I bachelorprogrammet for kunsthistorie og visuelle studier tar vi for oss uttrykk som spenner fra antikken til vår tids film og fotografi, og fra middelalderens kirkekunst til modernismens oppbruddskunst. Vi er spesielt fascinert av bilder på vandring mellom høykultur og populærkultur, og mellom ulike epoker og verdensdeler. Programmet gir deg kunnskap om teknikker og teknologier: Fra tempelkonstruksjon til tegning til digitale nettverk.

Hva kan du jobbe med?

  • aslaksen-aase-220x220 PR Galleri Würth

    Relevante jobber er også å finne utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonene, og det kan ofte gi et forfriskende blikk på faget ditt, sier Åse Kamilla Aslaksen, som jobber med PR og kunstformidling i Galleri Würth.

  • loemo-margrethe-200x237 Kurator formidling

    Oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer, anbefaler Margrethe Lømo. Hun har en master i kunsthistorie og jobber som kurator formidling ved Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur.