Kunsthistorie (bachelor)

Hva er kunst - historisk og i dag? Det vi kaller kunst har ofte sett ulikt ut og hatt ulike funksjoner og betydninger gjennom historien, fra stenalderens hulemalerier til antikkens utforskning av menneskekroppen, middelalderens sakrale kirkekunst, renessansens og barokkens gjenoppdagelse av de antikke idealene, 1800- og 1900-tallets gradvise brudd med samme ideal, fram til dagens syn på kunst som noe som kan ha hvilken form som helst - eller ingen form i det hele tatt!

Hva kan du jobbe med?

  • loemo-margrethe-200x237 Kurator formidling 9. okt. 2017 10:31

    Oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer, anbefaler Margrethe Lømo. Hun har en master i kunsthistorie og jobber som kurator formidling ved Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur.

  • saeter-anne-elisabeth-200x244 Fagkonsulent 28. apr. 2017 10:21

    Kunsthistoriestudiet har gitt meg god kjennskap til kunstfeltet og en viktig forståelse av kulturens rolle i samfunnet, sier Anne Elisabeth Sæter, som er fagkonsulent i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?