Fagutvalget for kunsthistorie

Hva er fagutvalget for kunsthistorie?

Fagutvalget jobber for å ivareta kunsthistoriestudentenes interesser. Vi ønsker å tilby et givende og spennende studiemiljø utenfor forelesningssalen.

Du kan se hvordan vi er organisert her.

Fagutvalget inkluderer programutvalget for kunsthistorie og kunstpause som blir presentert ytterligere under.

Programutvalget for kunsthistorie

Programutvalget fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet, og samarbeider med andre organisasjiner. Vi ivaretar studentenes interesser i programrådet og på instituttnivå, og jobber for at studentene skal få et best mulig studietilbud. Det velges en representant for Master og en representant for Bachelor, samt en vara for hvert av programmene.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. juni 2016 11:00