Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Vi har utveklsingsavtaler med en rekke universitet som er ledende innenfor kunsthistorie og visuelle studier, og som tilbyr relevante kurs som utfyller de som tilbys ved UiO. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du også tilegne deg spåkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring. Med en slik erfaring vil du få en bedre og bredere forståelse av kunstfeltet og kunsthistorien, og du vil også få en kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vil verdsette.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde og/eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studiekonsulenten på kunsthistorie og visuelle studier.

Hvor kan du reise?

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg. Alle avtalene ved UiO finner du på de sentrale sidene for utveksling. Se nederst på denne siden.  

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender.

Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Erasmus+ gir ca 350 EUR i måneden (pre 2017) og Nordplus ca 200 EUR i måneden i tilligg til et eget reisestipend. 

Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus står på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Andre muligheter

Du kan velge emner ved UiOs institutter i Roma og Athen som del av studiene dine.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2019 09:15