Programmet tar ikke opp nye studenter

Lærerutdanning - LAP, opptak før 2009 (master - 5 år)

Dette studieprogrammet er fra og med studieåret 2009/2010 erstattet av lektorprogrammet.