Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Studiet passer for deg som har lyst til å arbeide med både fag og mennesker. Du får et variert studium som gir deg en spennende kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise. Arbeidsmulighetene er gode.

Du vil tilegne deg innsikt og trening i å tilrettelegge fagene for læring, og du vil få kunnskap om elever og om skolen. Mulighetene for jobb er gode over store deler av landet, men de kan avhenge av hvilken fagkombinasjon du har valgt. Det kan derfor være lurt å velge sentrale skolefag. Søk gjerne råd før du velger.

Utdanningen gir deg kunnskap om kommunikasjon, om formidling og om mennesker. Selv om denne utdanningen først og fremst har arbeid i skolen som mål, er det flere andre yrkesområder innenfor privat og offentlig sektor som har behov for mennesker med en kombinasjon av faglig og pedagogisk kompetanse.

Publisert 6. juni 2012 10:00