Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er fra og med studieåret 2009/2010 erstattet av lektorprogrammet.

 

Lektorprogrammet gir deg en spennende kombinasjon av fordypning i fag, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

Universitetets lektorprogram tar først og fremst sikte på å utdanne lærere til den videregående skolen og ungdomsskolen, men våre kandidater kan også undervise på mellomtrinnet i grunnskolen og i voksenopplæring. Våre studier er mer fagorienterte enn dem du finner på høgskolene, og som student ved et universitet er du sikret oppdatert kunnskap av høy kvalitet. Fem års gjennomførte og beståtte studier gir deg kompetanse tilsvarende lektor.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. feb. 2017 09:30