Programmet tar ikke opp nye studenter

Lærerutdanning - LAP, opptak før 2009 (master - 5 år)

Dette studieprogrammet er fra og med studieåret 2009/2010 erstattet av lektorprogrammet.

 

Hva kan du jobbe med?

  • eivindlektor-LG - Læreryrket svarer til forventingene 6. juni 2012 10:00
    sier Eivind Pedersen (32 år). Han er lektor på Ullern videregående skole i Oslo. Her har han undervist i fysikk, matte og naturfag i fem år.
  • Kristin Jeg ville valgt det samme igjen 6. juni 2012 10:00
    sier Kristin Staxrud (21). Hun er student på lektor- og adjunktprogrammet, studieretning for realfag. Kristin er student på andre året, og har kjemi og matte som sine fag.