Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet, på mellomtrinnet i grunnskolen og i voksenopplæring. Den faglige fordypningen gjør deg godt kvalifisert også for arbeid utenfor skolen.

Du kan lese mer, både om hvordan det er å studere på lektorprogrammet, og hvordan det er å jobbe som lærer i skolen med universitetsutdanning, nedenfor.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. juni 2012 11:48