Programmet tar ikke opp nye studenter

Jeg ville valgt det samme igjen

sier Kristin Staxrud (21). Hun er student på lektor- og adjunktprogrammet, studieretning for realfag. Kristin er student på andre året, og har kjemi og matte som sine fag.

Ville ikke sitte på en lab resten av livet!

-Da jeg skulle velge yrke visste jeg det måtte bli noe med realfag. Jeg liker ikke så godt å skrive, så samfunnsfag og språk var ikke aktuelt. Samtidig ville jeg ikke sitte på en lab resten av livet heller. Det måtte være noe mer! Å bli lærer hadde vært en mulighet lenge, så da jeg fant lektor- og adjunktprogrammet (LAP), bestemte jeg meg for å søke der. Mamma er også lærer, og trives veldig godt i yrket. Hun synes det er gøy at jeg blir det også, men det er jo ikke derfor jeg blir det, da. Jeg har lyst til å bli lærer!

Det er viktig å være interessert i fagene sine

- Til nå har vi lært mye fag, altså matte og kjemi for min del. Jeg liker meg faglig, men det er klart at noe jo er bedre enn andre ting. Man må interessere seg for fagene man fordyper seg i. Det er høyt nivå på både matte og kjemi, og vi går fort frem. Jeg synes vi lærer mye, og får et godt grunnlag i det vi skal undervise i. Foreløpig er det eneste pedagogikkemnet vi har tatt [emne:UVEXPAED03] , innføringsemne i pedagogikk for LAP-studenter. Det tok vi første semester. Der fikk vi et lite inntrykk av hvordan det er å være lærer, men emnet er jo bare 10 studiepoeng, så det var ikke så veldig grundig. Men vi ble kjent med alle de andre LAP-studentene, og det var bra. Hoveddelen av pedagogikken, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kommer først senere.

Ble kjent på ex.paed

- På ex.paed ble jeg kjent med de andre på LAP-realfag. Vi sitter og jobber en del sammen, og jeg har vært sammen med et par av dem på fritida også. Ellers tar jeg jo også emner sammen med andre enn LAP-studenter, og har blitt kjent med dem. Jeg er ikke med i en forening eller utvalg, men det hadde vært gøy, det gjør det jo lettere å komme inn i miljøet.

Skolen trenger oss

- Ingen på LAP-realfag er bekymret for ikke å få jobb. De sa på radioen i dag morges at realfagslektorer er en utdøende rase. Og de er jo gamle, de fleste realfagslærere jeg har vært borti. Vi trengs i skolen over hele landet! Men vi kan jo gjøre andre ting enn å være lærere også, vi lærer jo masse fag. Jeg tror vi har en del andre yrkesmuligheter enn å bli lærer. Sånn sett er vi friere enn de som går på lærerhøgskolen. Men det er nok litt avhengig av mastergraden, om man tar en faglig mastergrad, eller en undervisningsrettet mastergrad (fagdidaktisk). Selv har jeg lyst til å ta en fagdidaktisk mastergrad.

Publisert 6. juni 2012 10:00