Programmet tar ikke opp nye studenter

60-gruppe - LAP Historie (USM5-LAP60-HIS) - for studenter som er tatt opp h�sten 2007 eller tidligere

Om emnegruppen

Emnegruppa inng�r i Lektor- og adjunktutdanningsprogrammet. Gruppa er p� i alt 60 studiepoeng fordelt p� seks emner � 10 studiepoeng, og kvalifiserer for � undervise historie i videreg�ende skole. For � sikre tilstrekkelig brei undervisningskompetanse, skal norsk historie studeres fra eldre tid og til i dag. I tillegg stilles det krav til at minst 20 studiepoeng skal dekke omr�det eldre historie og minst 20 studiepoeng skal dekke omr�det nyere historie.

Emner i emnegruppen

I 60-gruppa er f�lgende emner obligatoriske:

10 studiepoeng velges blant:

10 studiepoeng velges blant:

10 studiepoeng velges blant:

Endelig skal en studere ett valgfritt emne p� 2000-niv� med kode HIS fra denne listen.

NB, det er ny struktur for 1000-niv� p� historie gjeldende fra h�sten 2008.