Programmet tar ikke opp nye studenter

60- gruppe i historie for studenter som har avlagt HIS1010


For studenter tatt opp på Lektor- og adjunktprogrammet høst 2005 og tidligere, og som allerede har avlagt HIS1010 gjelder følgende sammensetning

Obligatoriske emner

HIS1010 - Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode

HIS1110 - Eldre norsk historie

HIS1310 - Nyere norsk historie

Et emne velges blant

HIS1120 - Eldre europeisk historie

HIS1130 - Eldre global historie

Et emne velges blant

HIS1320 - Nyere europeisk historie

HIS1330 - Nyere global historie

Endelig skal en studere ett valgfritt emne på 2000-nivå med kode HIS fra denne listen.