Programmet tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene vil variere fra emne til emne. Fra forelesningsrekker med tilhørende seminarer med obligatorisk oppmøte, til rene forelesningsrekker. Gjennomgående vil graden av selvstendighet øke etter hvert som man kommer ut i studiet.

Praksis

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som inngår i Lektorprogrammet, ivaretar oppgaven med lærerstudentenes praksis i skolen.

Undervisningssted

Undervisningen foregår hovedsaklig ved Universitetet i Oslo, med unntak av praksisdelen på PPU, der læring og undervisning foregår på PPUs partnerskoler. Se egen emnebeskrivelse for PPU.

Eksamens- og vurderingsformer

Se den enkelte emnebeskrivelse av emner som inngår i programmet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:35