Programmet tar ikke opp nye studenter

Utfasing av studiemodell

Gjelder studenter på Lektor- og adjunktprogrammet (-2009) og Lektorprogrammet (2009-2013).

Høsten 2014 trådte ny forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 i kraft. Lektorprogrammet ble revidert og ny studiemodell ble gjeldende for studenter fra og med høsten 2014.


Tidligere studiemodeller er under utfasing og studenter tilhørende tidligere studieplaner (t.o.m høsten 2013) kan i henhold til forskriften avlegge eksamen etter disse inntil 1. august 2020.


Dette betyr at dersom du skal fullføre en lektorgrad med vitnemål fra UiO, etter gammel studieordning, må du ha avlagt din siste eksamen i studieløpet senest våren 2020. 
Merk at dette kan få konsekvenser for muligheten til å ta deler av studiet på deltid, godkjenning av permisjoner og lignende.
 

Publisert 23. nov. 2015 13:29 - Sist endret 23. nov. 2015 13:29