Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Det er mulig å studere i utlandet i løpet av studiet. Hvor du kan dra, er avhengig av hva slags avtaler de forskjellige fagmiljøene har med utenlandske institusjoner

Ta først kontakt med LAP-administrasjonen for å høre om hvilke avtaler LAP-studentene kan søke på i forbindelse med studier i utlandet. Eventuelt kan du bestille veiledningstime ved UV-studentinformasjon for informasjon om studier i utlandet.

For mer informasjon om hva de forskjellige fakultetene tilbyr kan dere se på følgende nettsider:
Tar du fag ved HF se deres tilbud:
HF tilbud

Tar du fag ved SV se deres tilbud:
SV tilbud

Tar du fag ved TF se deres tilbud:
TF tilbud

Tar du fag ved MN se deres tilbud:
MN tilbud

UV Fakultetet har avtaler som kan passe for LAP-studenter i tysk og spansk. Fra og med høstens opptak (søknadsfrist 15. september) finnes det en egen avtale for LAP-studenter i engelsk og fransk med Saint Mary's University i Halifax, Canada.

Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Gå til siden for godkjenning av utdanning for mer informasjon.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29