Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av årsenheten skal du ha kunnskap om

  • barn og unges kognitive og følelsesmessige utvikling
  • pedagogiske teorier og begreper innen forskning på språk, flerspråklighet og tekstforståelse
  • kjennskap til kriterier for god pedagogisk forskning, forskningsetikk og hva som kan være feilkilder i forskning

Ferdigheter

Etter fullføring av årsenheten skal du kunne

  • gjøre rede for og vurdere betingelser for barn og unges læring og utvikling
  • vurdere relevante teoribaserte tiltak som fremmer læring, utvikling og motivasjon
  • designe og bruke forskningsmetoder slik som intervju eller observasjon

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du kunne

  • forstå og reflektere over konsekvensene av ulike oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unges lærings- og utvikling
  • ha utviklet innsikt i vitenskapelig tenkemåte og praksis
Publisert 10. sep. 2020 09:27 - Sist endret 28. sep. 2020 12:45