Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du kunnskap hvordan mennesker lærer og utvikler seg? Trenger du et bedre faglig grunnlag for å kvalifisere deg til å gå videre til et masterstudium innen pedagogisk-psykologisk rådgivning?

I denne årsenheten studerer du sentrale teorier og forskningsfunn knyttet til det pedagogisk-psykologiske fagfeltet. Vi arbeider med perspektiver og oppgaver knyttet til barn og unges språklige, intellektuelle og følelsesmessige utvikling. Du får innsikt i hvordan dette henger sammen med sosialisering, motivasjon og læring i settinger som barnehage, skole, hjem og fritid. Dette er relevant for å forstå hvordan foreldre og pedagoger kan legge til rette for barn og unges utvikling - og bidra til integrering.

Studiet gir deg også en innføring i forskningsmetoder som gjør deg i stand til å vurdere hvordan kunnskap utvikles innen pedagogisk-psykologisk forskning.

Publisert 10. sep. 2020 09:27 - Sist endret 13. des. 2021 10:37