Oppbygging og gjennomføring

Studiet er et fulltidsstudium. Årsenheten inneholder obligatoriske oppgaver og krav om oppmøte.

Du vil studere sammen med studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk. Organiserte undervisningsaktiviteter har et omfang på ca. 8-12 timer i uken. Selvstudium- og studentorganiserte kollokvier er en viktig del av studiet. De fleste av de obligatoriske oppgavene krever samarbeid i grupper.

Studieløp 

2. semester PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse PED1020 – Metode 2
1. semester PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon PED1010 – Metode 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 10. sep. 2020 09:27 - Sist endret 16. des. 2020 10:29