Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april
 
Undervisningsstart på programmet er i august.

Studieplasser

8

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

For å kvalifisere til opptak må du i tillegg til generell studiekompetanse ha fullført en av de følgende utdanningene:

  • Barnehagelærer
  • Grunnskolelærer
  • Barnevernspedagog
  • Søkere med annen bachelor i relevante fagområder kan tas opp etter individuell faglig vurdering.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dokumentasjonen må lastes opp i Søknadsweb under "Mine dokumenter" innen søknadsfristen. Dette må du laste opp:

Vitnemål

  • Vi henter elektronisk vitnemål fra videregående opplæring i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du ikke elektronsik vitnemål i NVB må du laste det opp.

Karakterutskrifter

  • Vi henter inn resultater i høyere utdanning fra de fleste andre norske læresteder. Du må selv sjekke at dine resultater er synlige under "eksterne resultater" i UiOs Søknadsweb. Høyere utdanning som ikke er synlig under «eksterne resultater» må du laste opp selv.

Fullfører du grad det året du søker opptak?

Du må opplyse om dette i merknadsfeltet i Søknadsweb når du søker og innen søknadsfristen 15.april laste opp:

  • offisiell karakterutskrift over avlagte emner
  • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig

Innen ettersendingsfristen 1.juli må du laste opp endelig karakterutskrift og vitnemål. Dersom du ikke har fått vitnemål enda må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad

Sjekk selv i Søknadsweb om du er registrert med en bachelorgrad.

Har du dokumentasjon på utenlandsk utdanning?

  • Last opp emnebeskrivelser

Dokumentasjonen må være på engelsk eller skandinavisk. Hvis den er på andre språk, må du laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.  Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Rangering av søkere

Søkerne rangeres etter vektet karaktersnitt for de 60 studiepoengene i grunnutdanningen som er relevante for det pedagogisk-psykologiske fagfeltet.

I tråd med §6-1 i Forskriften praktiseres tilleggsrangering ved poenglikhet: Underrepresentert kjønn rangeres foran overrepresentert kjønn.

Svar på søknad om opptak

Svar på opptak blir publisert i Søknadsweb. Du vil også få informasjon om opptak på e-post. Du bes svare på hvorvidt du ønsker plassen eller ikke via Søknadsweb. Svarfristen er en uke etter publisering av opptaket.

Du kan ikke søke om tidlig svar på dette programmet.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Spørsmål om innpassing vil først bli besvart etter at du eventuelt har fått opptak på studiet.