Skikkethetsvurdering

Sist endret 2. juni 2019 19:17 av Lisa Utnem

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes lærerutdanningene ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Sist endret 13. mai 2019 14:32 av Lisa Utnem