Historie og engelsk

Dette er studieløpet for deg som velger historie som 80-gruppe og engelsk som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp historie- engelsk (fra kull 2018)

10. semester Masterspesialisering i historie
9. semester Masterspesialisering i historie
8. semester Masterspesialisering i historie
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester HIS3090 – Fordypningsoppgave PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling HIS1000 – Innføring i historiefaget / utveksling
4. semester HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester ENG1303 – British Literature ENG1505 – British Civilisation
1. semester
 
 
ENG1506 – American Civilization
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i historie velges to HIS-emner på 2000-nivå fra denne listen.

 

Studieløp historie- engelsk (kull 2014 til kull 2017)

10. semester Masterspesialisering i historie
9. semester Masterspesialisering i historie
8. semester Masterspesialisering i historie
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester HIS3090 – Fordypningsoppgave PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling HIS1100 – Eldre verdenshistorie (siste gang høsten 2019) / utveksling
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester ENG1303 – British Literature ENG1505 – British Civilisation
1. semester ENG1506 – American Civilization
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i historie velges to HIS-emner på 2000-nivå fra denne listen.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

 


Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 19. des. 2019 15:16