Historie og nordisk

Dette er studieløpet for deg som velger historie som 80-gruppe og nordisk som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp historie - nordisk (fra kull 2018)

10. semester Masterspesialisering i historie
9. semester Masterspesialisering i historie
8. semester Masterspesialisering i historie
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester HIS3090 – Fordypningsoppgave PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling HIS1000 – Innføring i historiefaget / utveksling
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester
 
PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt nordiskemne**
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i historie velges to HIS-emner på 2000-nivå fra denne listen.

 

** 10 studiepoeng i 60-gruppen i nordisk velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 200-nivå fra denne listen og

Studieløp historie - nordisk (kull 2014 til kull 2017)

10. semester Masterspesialisering i historie
9. semester Masterspesialisering i historie
8. semester Masterspesialisering i historie
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester HIS3090 – Fordypningsoppgave PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling Valgfritt HIS-emne på 2000-nivå*/utveksling

HIS1100 – Eldre verdenshistorie (siste gang høsten 2019) / utveksling

4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt nordiskemne**
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i historie velges to HIS-emner på 2000-nivå fra denne listen.

 

** 10 studiepoeng i 60-gruppen i nordisk velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 200-nivå fra denne listen og

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 19. des. 2019 15:15