Religion og etikk og nordisk

Dette er studieløpet for deg som velger religion og etikk som 80-gruppe og nordisk som 60-gruppe.

Studieløp religion og etikk - nordisk

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Oppbygging fra og med våren 2017:

10. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum /utveksling RESA2001 – Islam, kristendom og vesten /utveksling Valgfritt emne**/utveksling
4. semester FIL1003 – Etikk TFF1001 – Kristendommens historie
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt emne i nordisk *
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 60-gruppen i nordisk velges 10 studiepoeng blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

**  I 80-gruppen i religion og etikk velges 10 studiepoeng blant følgende emner:

 

Oppbygging til og med høsten 2016:

10. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester TFF1001 – Kristendommens historie /EXPHIL03 – Examen philosophicum */utveksling RESA2001 – Islam, kristendom og vesten /EXPHIL03 – Examen philosophicum */utveksling Valgfritt emne**/utveksling
4. semester FIL1003 – Etikk ELLER TFF1003 – Etikk og religion EXPHIL03 – Examen philosophicum /REL3050 – Islam i Europa /REL2210 – Kristendom - myter og verdensbilder *
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt emne i nordisk**
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* VIKTIG: i 80 gruppen i religion og etikk kan studenten velge mellom TFF1001 Kristendommens historie og REL2210 Kristendom, og mellom RESA2001 Islam, kristendom og vesten og REL3050 Islam i Europa. REL2210 og REL3050 har byttet undervisningssemester (fra høst til vår), studenter som ønsker å ta ett av disse emnene må gjøre det i 4. semester. Exphil må da tas i 5. semester, sammen med TFF1001 eller RESA2001, avhengig av hvilke emne man velger i 4. semester.

**  I 80-gruppen i religion og etikk velges 10 studiepoeng blant følgende emner:

** I 60-gruppen i nordisk velges 10 studiepoeng blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

 

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 7. okt. 2019 13:47