Samfunnsfag og nordisk

Dette er studieløpet for deg som velger samfunnsfag som 80-gruppe og nordisk som 60-gruppe.

Studieløp samfunnsfag - nordisk

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

10. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon/utveksling STV1100 – Politisk teori ELLER STV1200 – Internasjonal politikk/utveksling Valgfritt emne*/utveksling
4. semester
Fra og med våren 2020:
SGO2100 ELLER SGO2200 ELLER SGO2302****
SOSGEO1120 – Kvantitativ metode*** ELLER STV1020 – Metode og statistikk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt emne i nordisk**
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i samfunnsfag skal 10 studiepoeng velges fritt blant alle bacheloremner på SV-fakultetet (nivå 1000-3000), under forutsetning av at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt. Studenter må selv sjekke at undervisning og eksamen i det valgfrie emnet ikke kolliderer med de obligatoriske emnene i samme semester. Merk at ikke alle emner går hvert semester.

** I 60-gruppen i nordisk skal 10 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

*** SOSGEO1120 - Kvantitativ metode erstatter SOS1120 - Kvantitativ metode fra og med våren 2019.

**** Fra og med høsten 2019 endrer SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi undervisningssemester fra vår til høst, og inngår derfor ikke lenger i Lektorprogrammet for studenter som er i sitt 4. semester våren 2020 eller senere. Disse skal i stedet velge ett av følgende tre emner:

Studenter som tidligere har avlagt andre bacheloroppgaveemner enn SVLEP3090 ved SV kan få disse godkjent som erstatning for SVLEP3090.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 7. okt. 2019 14:18