Samfunnsfag og spansk

Dette er studieløpet for deg som velger samfunnsfag som 80-gruppe og spansk som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Studieløp samfunnsfag - spansk (fra kull 2020)

10. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester

Fordypningsemne

/utveksling

Fordypningsemne

/utveksling

Fordypningsemne /valgfritt emne /utveksling

4. semester SOSGEO1120 – Kvantitativ metode / STV1020 – Metode og statistikk Fordypningsemne Fordypningsemne /valgfritt emne
3. semester SVLEP1000 – Innføringsemne i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester
SPA1503
SPA1101 – Spansk språkkunnskap A SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring
1. semester SPA1000 – Grunnemne i spansk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsemner og valgfritt emne i 80-gruppen i samfunnsfag:

  • 40 stp. skal bestå av fordypningsemner. Det er 4 anbefalte studieløp med faglige fordypninger innenfor henholdsvis statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. De anbefalte studieløpene kollisjonssikres i undervisningsplanleggingen.
  • Det er mulig å kombinere fordypningsemner på tvers av de anbefalte studieløpene, samt velge andre emner enn de anbefalte fordypningsemnene. Men de 40 stp. må være innenfor STV-, SOS-, SOSGEO- og SOSANT-emner. 
  • 10 stp. er valgfritt emne fra SV.
  • I emnegruppen er det krav om minimum 20 stp. på 2000-nivå, hvorav 10 stp. er innenfor den faglige fordypningen og 10 stp. er det valgfrie emnet. 

Anbefalte faglige fordypninger

Statsvitenskap:

Sosiologi:

Samfunnsgeografi:

Sosialantropologi:

Studieløp samfunnsfag - spansk (kull 2019)

10. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter** PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Fordypningsemne /utveksling Fordypningsemne /utveksling Fordypningsemne /valgfritt emne /utveksling
4. semester SOSGEO1120 – Kvantitativ metode / STV1020 – Metode og statistikk

Fordypningsemne

 

Fordypningsemne /valgfritt emne
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester SPA1102 – Spansk språkkunnskap B SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring
1. semester SPA1000 – Grunnemne i spansk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsemner og valgfritt emne i 80-gruppen i samfunnsfag:

  • 40 stp. skal bestå av fordypningsemner. Det er 4 anbefalte studieløp med faglige fordypninger innenfor henholdsvis statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. De anbefalte studieløpene kollisjonssikres i undervisningsplanleggingen.
  • Det er mulig å kombinere fordypningsemner på tvers av de anbefalte studieløpene, samt velge andre emner enn de anbefalte fordypningsemnene. Men de 40 stp. må være innenfor STV-, SOS-, SOSGEO- og SOSANT-emner. 
  • 10 stp. er valgfritt emne fra SV.
  • I emnegruppen er det krav om minimum 20 stp. på 2000-nivå, hvorav 10 stp. er innenfor den faglige fordypningen og 10 stp. er det valgfrie emnet. 

Anbefalte faglige fordypninger

Statsvitenskap:

Sosiologi:

Samfunnsgeografi:

Sosialantropologi:

 

 

 

 

Studieløp samfunnsfag - spansk (kull 2014 til kull 2018)

10. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i samfunnsfagsdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon/utveksling STV1100 – Politisk teori ELLER STV1200 – Internasjonal politikk/utveksling Valgfritt emne*/utveksling
4. semester


Til og med våren 2019: SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi


Fra og med våren 2020:

SGO2100 ELLER SGO2200 ELLER SGO2302***

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode** ELLER STV1020 – Metode og statistikk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester SPA1102 – Spansk språkkunnskap B SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring
1. semester SPA1000 – Grunnemne i spansk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i samfunnsfag skal 10 studiepoeng velges fritt blant alle bacheloremner på SV-fakultetet (nivå 1000-3000), under forutsetning av at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt. Studenter må selv sjekke at undervisning og eksamen i det valgfrie emnet ikke kolliderer med de obligatoriske emnene i samme semester. Merk at ikke alle emner går hvert semester.

** SOSGEO1120 - Kvantitativ metode erstatter SOS1120 - Kvantitativ metode fra og med våren 2019.

*** Fra og med høsten 2019 endrer SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi undervisningssemester fra vår til høst, og inngår derfor ikke lenger i Lektorprogrammet for studenter som er i sitt 4. semester våren 2020 eller senere. Disse skal i stedet velge ett av følgende tre emner:

SGO2100 – Bygeografi og urbanisme
SGO2200 – Economic globalisation and regional development
SGO2302 – Environment and society
 

60-gruppen: fra høsten 2016 utgår SPA2101 fra emnegruppen, og SPA1000 inngår istedenfor.

Fra og med høsten 2018 utgår IBER1501 og SPA1500 inngår istedenfor.

Studenter som tidligere har avlagt andre bacheloroppgaveemner enn SVLEP3090 ved SV kan få disse godkjent som erstatning for SVLEP3090.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 17. apr. 2020 09:41