Hva lærer du?

Lektorprogrammets studieretning Nordisk gir deg en solid faglig og profesjonsfaglig kompetanse, samt evnen til å formidle nysgjerrighet og kunnskap videre.

Ved denne studieretningen studerer du norsk og nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst. Gjennom andrespråksopplæringen vil du få et innblikk i det å tilnærme deg norsk som andrespråk og hvordan skolen skal legge til rette for det flerkulturelle klasserom. Etter endt studiet skal du være i stand til å analysere og forstå norsk litteratur og språk ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter, og samtidig utvikle tverrestetisk kunnskap og interesse. Som norsklærer vil du bidra til at elevene utvikler sentrale kunnskaper og ferdigheter som utgjør et viktig fundament for læring i alle fag, og for dannelse og deltakelse i det norske samfunnet.

Læringsutbyttebeskrivelsene er felles for alle studieretningene og du finner disse på programsiden.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 25. jan. 2016 16:47